نیم ساعت پیش رفتم انگور درشت فخری خریدم کیلویی 3500 تومن !

گفتم  آقا چقدر گرونه ؟ 

گفت جان بچه م کیلویی 3200 تومن خریدم .

راست میگفت ...

چند روز پیش یکی از دوستان ملایریم می گفت امسال محصول انگورشون رو دادن کیلویی 1300 تومن . در صورتی که همون انگور رو ملت تمام رعیت 3000 تومن به بالا باید بخرن !

آخه  آقایان با لیاقت ...

حضرات امرا ... وزرا ... و وکلای دکتراکولا

یکیتون عرضه نداره گوش فلان حاج پشمک و میرزا سمعک نشسته تو حجره های میدان میوه و تره بار رو بگیره بگه :

زالو مشهدی ؛ تو چه کاره ای که محصول کشاورز و باغدار بدبخت رو می خری 170 ٪ می کشی رو قیمت و ...

ناگهان حبه ی انگوری از ذهن من افتاد و من ناگهانی تر از ناگهان اسحاق ... قانون دافعه ی این سیاستمداران اقتصادی رو کشف کردم !

آقای وزیر اقتصاد با اون گوش شکسته و یال و کوپال از پس رضا شیره ای دلال میوه و تره بار هم بر نمیاد !

خدا به دادمون برسه و بس .

 

 بسمک المنتقم الذی سیکون ویلک للمطففین .